โรงงานของเรา

บริษัท อิโต้-ห้วยเกษียร วัลเลย์ จำกัด
651 หมู่ 11 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

ห้องบรรจุน้ำแร่
สะอาด ปลอดเชื้อ
ควบคุมอุณหภูมิ

ห้องปฏิบัติการ มีการตรวจสอบระบบทุก 2 ชั่วโมง
ทุกขวดผ่านการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอน