โรงงาน

โรงงาน

บริษัท อิโต้-ห้วยเกษียร วัลเลย์ จำกัด
651 หมู่ 11 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

ห้องบรรจุน้ำแร่ ปลอดเชื้อ ควบคุมอุณหภูมิ

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบน้ำทุก 2 ชม. มีการควบคุมคุณภาพทุกขวด