Payment

การชำระเงิน

ท่านสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการจัดส่ง

ได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาโรบินสัน จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อบัญชี

บริษัท อิโต้-ห้วยเกษียร วัลเลย์ จำกัด

 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่

417-042-966-7

เมื่อโอนเงินแล้วเสร็จกรุณาแนบสลิป จัดส่งทางอินบ็อกซ์ ที่…

หรือ