โครงการ ประกวดออกแบบ มาสคอต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างสรรค์และเป็นสือกลางในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน “มาสคอต น้องเอโตะ” ได้อย่างลงตัว และนำไปใช้ในการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ เอโตะ น้ำแร่ธรรมชาติ 100%
  • เพื่อให้พื้นที่สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจ รักในการวาดรูป มีส่วนร่วมเสนอผลงานการออกแบบและแนวความคิดสร้างสรรค์ผลงาน “มาสคอต น้องเอโตะ” อย่างอิสระได้เต็มที่
  • เพื่อต้องการให้ “มาสคอต น้องเอโตะ” เป็นตัวสร้าง Brand Character ของเอโตะ น้ำแร่ธรรมชาติ 100% ให้น่าสนใจและเป็นที่จดจำ


หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

  • ผู้ส่งผลงานมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ประเภทแบบเดี่ยวหรือแบบทีมได้ตั้งแต่ 1 – 4 คน
  • การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือกรณีวาดด้วยมือให้สแกนผลงาน โดยให้ส่งในรูปไฟล์ Tiff หรือ jpeg หรือ pdf ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป ( ให้เก็บไฟล์ต้นฉบับ ai หรือ psd ไว้ด้วย )
  • โดยผลงานที่ส่งต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง พร้อมทั้ง ตั้งชื่อ
  • ผลงานและบรรยายแนวคิดในการออกแบบ รวมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำมาสคอต ที่ได้ออกแบบไปใช้
  • ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ Line ID ของตนเอง